O-ringen etapp 4 (2017-07-27)
Kategori: Tävling
Karta/område: Arena Boda
Land: Sverige
Distans: Medel
Sträcka: 4,8 km
Gick bra och stabilt inledningsvis ända till 6:e kontrollen. In mot 7:e misstolkar jag terrängen och viker av åt höger och gör en bom där. Jag blir sedan stressade och tar en felaktig riktning ut från 7:e kontrollen vilket resulterar i ännu en bom. Även 11:e kontrollen går jag snett på och misstolkar min position vid branterna. Jag tror att jag är längre till vänster och kommer sedan helt snett. Jag har alldeles för dålig kartkontakt på den här sträckan. Sen råkar jag komma upp till kontroll 13 och utan att tänka på det så fortsätter jag banan därifrån. Det är först vid utstämplingen som jag inser att jag har missat 12:e kontrollen.
Visa kommentarer (0)
 
O-ringen etapp 4 (2017-07-27) O-ringen etapp 4 (2017-07-27)